TV-lupien muutoshakemukset nurin valtioneuvostossa

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto-logoValtioneuvosto hylkäsi  Discovery Networks Nordicin ja France24 S.A:n televisiotoimilupia koskevat muutoshakemukset torstaisessa yleisistunnossaan. Discovery olisi halunnut siirtyä DNA:n ylläpitämään VHF-lähetysverkkoon joko kanavanippuun A tai B. Kanavalla on ohjelmistolupa Anvian F-kanavanipussa. France24 olisi halunnut lykätä lähetystoimintansa käynnistymistä antennivälitteisessä tv-verkossa.

Valtioneuvosto katsoo, että tilanteessa jossa lähetystoiminta eri verkoissa käynnistyy eri aikaan, ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ohjelmistolupiin merkittäviä muutoksia ennen lähetystoiminnan varsinaista aloittamista. Tästä syystä Discoveryn hakemus hylättiin.

France24:n lykkäyshakemuksen valtioneuvosto hylkäsi, koska kanava ei esittänyt lykkäykselle painavaa syytä. Lain mukaan lähetysten pitää alkaa puolen vuoden kuluessa toimiluvan voimaanastumisesta. France24:n olisi pitänyt aloittaa lähetykset lokakuun alussa. Kanava perusteli hakemusta teknisillä syillä. Lähetykset oli tarkoitus aloittaa vasta tammikuun alussa.

Mediamonitori – Valtioneuvosto