Järviradio kesäksi Keski-Pohjanmaalle

kirjoittanut

kategoriassa

Järviradio-logoKonkurssiin menneen Radio 967:n taajuudet siirtyvät Järviradion käyttöön kahden kuukauden ajaksi ensi viikosta alkaen. Järviradiolla on elokuun puoliväliin voimassa oleva ohjelmistolupa, jolla se voi lähettää Kokkolassa, Kannuksessa, Kaustisella ja Pietarsaaressa entisen Radio 967:n kuuluvuusalueella. Lupa astuu voimaan keskiviikkona 15. kesäkuuta.

Järviradion tavoitteena on lähettää alueella myös paikallista ohjelmaa. Ohjelmapäällikkö Markku Mäenpää kertoo, että Radio 967:n studio on edelleen käyttökunnossa, joten sen kautta voidaan tuottaa paikallislähetyksiä. Ohjelmistossa on suunnitelmien mukaan katsauksia alueen lukuisiin kesätapahtumiin ja seurakuntien ohjelmia.

– Keski-Pohjanmaan alueella asuu noin satatuhatta kuuntelijaa, joista osalle Järviradio on entuudestaan tuttu. Alueelta saadussa kuuntelijapalautteessa Järviradion toivotaan laajenevan myös Keski-Pohjanmaalle, Mäenpää perustelee.

Pitkäaikaista laajenemista ei alueelle ole tulossa, sillä ensi vuoden alussa Radio 967:lta vapautuneet taajuudet siirtyvät uuden paikallisradio Botnian käyttöön.

Järviradio pyrkii lisäämään kuuluvuutta myös nykyisellä kuuluvuusalueellaan kääntämällä lähetteen monoksi. Mäenpään mukaan kyseessä on testi, jolla kartoitetaan kuuluvuuden parantumista lopettamalla ainakin toistaiseksi stereolähetykset. Mäenpää laskee, että stereosignaali syö kuuluvuutta merkittävästi.

Järviradiolla on useita taajuuksia Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa sekä pienitehoiset lähettimet Kankaanpäässä, Riihimäellä ja Helsingissä. Näiden lisäksi Kyrösjärven seudun paikallisradioyhdistyksen ja Oy Ocab Ab:n nimissä toimiva Järviradio Pirkanmaa lähettää omien lähetysten ohessa Järviradion ohjelmaa.

Mediamonitori