Oppilaitosten yhteishanke Kaupunkiradio aloittaa

kirjoittanut

kategoriassa

Pääkaupunkiseudulla aloittaa uusi, eri mediaoppilaitosten, Helsingin kaupungin ja pääkaupunkiseudun ei-kaupallisten media-alan toimijoiden tuottama Kaupunkiradio. Kevään ajan taajuudella 101,4 MHz lähettävä Kaupunkiradio käynnistää lähetykset Laajasalon opiston radiolinjan lopputyöjaksolla maanantaina 14.3. Koelähetyksiä kuullaan jo tämän viikon aikana.

Kaupunkiradiossa ovat mukana Laajasalon lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunginkirjaston Kirjasto 10, Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen toimintakeskus Happi, Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosasto, Vaskivuoren lukio, pääkaupunkiseudun seurakuntien mediatoimitus Toivontuottajat ja kehitysyhteistyöpalvelukeskus Kepa.

Laajasalon opiston ohjelmaa (www.kaupunkiradio.fi) lähetetään kahdessa jaksossa 14.3.-3.4. ja 19.-21.4.2011. Eduskuntavaalien edellä taajuudella soi Vaaliradio, joka tarjoaa vaalipaneeleja, ehdokkaiden haastatteluja ja raportteja. Ohjelmatuotannosta vastaavat Laajasalon opisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kirjasto 10.

Pääsiäisen ajan taajuudella lähettää Toivontuottajien Toivon pilkahdus. Metropolian mediaopiskelijoiden lopputyö Taajuus on äänessä 26.4.-15.5. Kaupunkiradion lähetysjakson päättävät Vaskivuoren lukion ja Länsi-Vantaan rock-musiikki ry:n takavuosilta tuttu Romuradio sekä Maailma kylässä FM, jonka taustalla ovat Kirjasto 10 ja Kepa.

Uudella järjestelyllä mediatoimijat ja oppilaitokset pyrkivät yhdenmukaistamaan aiemmin pirstaleista tilapäisradiotoimintaa pääkaupunkiseudulla. Laajasalon opiston Radio Iistsaidin ohella Helsingissä on lähettänyt Metropolian tuottama Reaktori, jotka toimivat nyt samalla taajuudella ja laajalla yhteistyöllä.

Eri mediatoimijat hakivat Helsinkiin pitkäaikaista toimilupaa, mutta valtioneuvosto ei hyväksynyt hakemusta. Kahdeksan vuoden toimilupa joudutaan jatkossakin korvaamaan vuosittain yhdellä tai kahdella tilapäisluvalla. Radiokouluttaja Esa Lötjönen Laajasalon opistosta heittää kritiikkiä lupaviranomaisten suuntaan.

– Luvista päättävät poliitikot eivät ymmärtäneet ei-kaupallisen radion merkitystä, vaan myönsivät toimiluvat täysin kaupallisten toimijoiden ehdoin. Liikenne- ja viestintäministeriö nimenomaan painotti lupakierroksen alussa, että tulevissa toimiluvissa tullaan huomioimaan muutkin kuin kaupalliset toimijat viestinnän monipuolisuuden turvaamiseksi, Lötjönen kritisoi.

Mediamonitori