Radio Robin Hood kaipaa yhteisömedialle tunnustusta

kirjoittanut

kategoriassa

Vapunaattona kaksikymmentä vuotta täyttävä turkulainen Radio Robin Hood vannoo ei-kaupallisen yhteisöradion nimeen. Radioaseman taustalla vaikuttavan Turun lähiradioyhdistys ry:n puheenjohtaja, Radio Robin Hoodin päätoimittaja ja kansanedustaja Jyrki Yrttiaho vaatii valtiovallan tunnustusta yhteisömedialle eli median kolmannelle sektorille. Yrttiaho peräänkuuluttaa yhteiskunnan tukea yhteisöradioille.

Radio Robin Hood lähettää noin viidenkymmenen vapaaehtoisen ohjelmantekijän tuottamia puhe- ja musiikkiohjelmia taajuudella 91,5 MHz sekä kaapeliverkossa. Ohjelmisto vaihtelee maahanmuuttajaryhmien omakielisistä lähetyksistä ammattiyhdistysliikkeen ohjelmiin. Radioasema tarjoaa äänitorven myös kansalaisille, jotka eivät saa ääntään kuuluviin Yleisradiossa tai kaupallisissa radioissa.

Suomessa toimivat yhteisöradiot ovat vakiinnuttaneet paikkansa mediakentässä. Viime vuosina Suomeen ei ole kuitenkaan syntynyt uusia pitkäaikaisilla luvilla toimivia lähiradioita, mikä johtuu pitkälti toimilupapolitiikasta.

– Pyrimme siihen, että myös Suomessa yhteisöradio tunnustetaan median kolmanneksi sektoriksi ja sille annetaan oma asema lainsäädännössä ja yhteiskunnan tuessa. Toimilupaehdot ovat samat kuin kaupallisilla radioilla, mutta kansalaisliikkeiden ja yhdistysten kynnys aloittaa radiotoiminta on korkea, koska tämä ei ole kaupallista toimintaa, Yrttiaho muistuttaa.

Yrttiahon mukaan yhteisöradiotoiminta on Suomessa marginaalista verrattuna Ruotsiin, Ranskaan tai Saksaan, jossa valtiovalta tukee epäkaupallista radiotoimintaa. Helpotusta radioiden tilanteeseen ei ole tulossa tulevalla lupakierroksella.

– On outoa, että Suomessa ei ole oikeastaan mitenkään reagoitu Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, jossa kaikkia jäsenmaita kehotetaan tunnustamaan kansalaismedia omaksi sektorikseen ja huomioimaan se lainsäädännössä ja tukipolitiikassa, Yrttiaho kummastelee.

Radio Robin Hood on merkittävä paikallinen tiedotuskanava turkulaisissa maahanmuuttajayhteisöissä. Radioasema käy neuvotteluja Turun kaupungin kanssa tuen saamiseksi erikielisten kielenopetusohjelmien lähettämiselle. Tähän asti radioyhdistys on itse kustantanut ohjelmantekijöiden koulutuksen ja ohjelmatoiminnan.

– Onhan tämä kaupungin kannalta taivaan lahja, jos on vakavaa halua kehittää ja parantaa maahanmuuttajien kotouttamista, Yrttiaho arvioi.

Radio Robin Hoodin kuuluvuusalue kasvaa merkittävästi toukokuussa, jolloin radioasema saa uuden kolmen kilowatin lähettimen. Tähän asti asema on lähettänyt 200 watin teholla läheltä Turun keskustaa.

Mediamonitori