Classicilta vapautuneet taajuudet uuteen hakuun

kirjoittanut

kategoriassa

Valtioneuvosto on julistanut Classic Radiolta syyskuun alussa vapautuneet taajuudet haettaviksi. Toimilupahakemus on jätettävä liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon viimeistään 12. lokakuuta kello 16.15 mennessä. Valtioneuvosto myöntää toimiluvan uudelle osavaltakunnalliselle radiolle myöhemmin syksyllä.

Toimilupahakemuksia arvioitaessa etusija annetaan hakijoille, joiden ohjelmisto koostuu klassisesta musiikista ja siihen liittyvistä ohjelmista. Hakijoita pyydetään esittämään näkemyksensä myös ohjelmistolupaan liitetystä taajuuskokonaisuudesta, kerrotaan liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla. Uusi toimilupa astuu voimaan sen myöntämispäivästä ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Classic Radio kuului kuudessatoista kaupungissa eri puolilla Suomea.

Mediamonitori – LVM