Radio KLF haluaa Classic Radion taajuudet

kirjoittanut

kategoriassa

Radio KLF -logoViime toimilupakierroksella ilman pitkäaikaista lupaa jäänyt Radio KLF ilmoittaa olevansa kiinnostunut Classic Radiolta vapautuvista taajuuksista. Radio KLF on esittänyt Viestintävirastolle, että Classsic Radion taajuusnippu annetaan yleislinjasta poikkeavalle dance-musiikkiformaatillle, joka kuitenkin on jo näyttänyt toimivuutensa. Taajuusnippua ei Radio KLF:n mukaan tule antaa liian pientä erityisryhmää palvelevalle formaatille, eikä niin sanotuille ”hittejä tai suosikkeja”, iskelmämusiikkia tai rockia soittavalle formaatille.

KLF perustelee kantaansa sillä, että edellä mainituille musiikkisuuntauksille on jo omat taajuutensa. KLF:n näkemyksen mukaan myös eduskunnassa käydyt keskustelut, joissa on todettu Suomen radiokanavien ”kuulostavan samalta” ja ”soittavan samoja kappaleita huomattavan paljon päivän aikana”, tukevat aseman vaatimuksia.

– Suuren yleisön kaipaaman formaatin merkittävimpänä esimerkkinä Suomessa on Radio KLF, jonka suosiosta kertoo muun muassa se, että kanavan internet-yhteisöt ovat ylivoimaisesti Suomen suurimmat, kommentoi Radio KLF:n ohjelmistokoordinaattori Petra Papinoja.

Luvan saadessaan Radio KLF tarjoaisi kuuntelijoille yhteiskunnallisesti koskettavaa juontoa kulttuuriaiheita unohtamatta.

Radio KLF:n talous on tukevalla pohjalla ja kuulijamäärä suhteessa huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi ULA-taajuuksista kuun lopulla luopuvalla Classic Radiolla.

Vuodesta 2005 toiminut Radio KLF lähettää ULA-taajuudella lyhytaikaisilla luvilla noin kuusi kuukautta vuodessa. Viimeksi kanava on kuulunut kesä-elokuussa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa sekä jatkuvatoimisesti internetissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti viime viikolla, että Classic Radiolta vapautuvat taaduudet saatetaan asettaa haettaviksi vielä tämän vuoden aikana. Haettavasta ohjelmaprofiilista ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia. Nykyiset kaupallisten radioiden toimiluvat ovat voimassa vuoden 2011 loppuun.

Mediamonitori