Digitan AM-asemien vuokraaminen vilkastumassa

kirjoittanut

kategoriassa

Digita logoKiinnostus lähetinoperaattori Digitan operoimia lyhyt- ja keskiaaltotaajuuksia kohtaan kasvaa. Digitassa uskotaan erityisesti Porin lyhytaaltokeskuksen saavan pian uusia lähetysajan vuokraajia. Yhtiön kiikarissa ovat olleet kansainväliset radiotoimijat, joiden avulla Digita hakee AM-liiketoiminnalleen säännöllisyyttä. AM-asemien käyttö on vähentynyt Yleisradion lopetettua ulkomaille suunnatut lyhytaaltolähetykset.

YLE lopetti Porin lyhytaaltokeskuksen kautta tapahtuneet ulkomaanlähetykset reilu vuosi sitten. Samalla vaikenivat hyvin Pohjolassa kuuluneet keskiaaltolähetykset taajuudella 963 kHz. YLE päätti lopettaa yhtiön loputkin keskiaaltolähetykset viime vuoden lopussa, jolloin Digitan omistama lähetinasema Helsingin Santahaminassa vaikeni. Samalla Suomessa päättyi säännöllinen AM-radiotoiminta.

Porin taajuuksien ohjelmistolupa on Digitan tytäryhtiöllä Digi Waves Ltd:llä, joten ohjelma-aikaa vuokraavien yhtiöiden ei tarvitse erikseen anoa toimilupaa Suomen viranomaisilta. Digi Waves on tarjonnut lähetyspalveluja Porista muun muassa Hollannin yleisradioyhtiölle ja uskonnollista ohjelmaa lähettävälle kansainväliselle asemalle.

Digita on käynyt keskusteluja kansainvälisten toimijoiden kanssa Porin lähetysten saamiseksi säännöllisiksi. Tähän asti Porin lähettimiä ovat vuokranneet muutamat yhtiöt, mutta lähetykset ovat olleet lähinnä eri taajuuksien kuuluvuuden testaamista. Myyntijohtaja Jussi Lehtonen Digita Oy:stä näkee tilanteen valoisana, sillä Porin kiinnostavuus on lisääntynyt ja uusia asiakkaita on mahdollisesti tulossa.

– AM-radio on erityisesti erikoiskohderyhmille mielekäs vaihtoehto samalla kun ula-taajuudet alkavat täyttyä, Lehtonen arvelee.

Digitan ja eri toimijoiden väliset neuvottelut ovat kesken, eikä Lehtonen halua vielä paljastaa, onko AM-taajuuksista kiinnostuneiden joukossa kotimaisia radioita.

Hukala.net