Radio Sata

kirjoittanut

kategoriassa

Osa 2: Radiosta kauppatavaraa

Radio Sata -logo

Taloudellinen laskusuhdanne oli niittänyt satoaan radioalalla 1990-luvun alkuvuosina. Paikallisradioilla alkoivat tarkan markan ajat, kun kustannuksia piti järkeistää laman opettamana. Radioiden omistussuhteet muuttuivat, muun muassa Turussa mediavalta oli keskittymässä vahvasti Turun Sanomien ympärille. Kaupungin vanhin radioasema Auran Aallot oli luisunut Turun Sanomia kustantavalle TS-Yhtymälle. Toisaalta Radio Sadan omistajat puuhasivat uusien radioprojektien ympärillä. Ensimmäinen merkki tästä oli Classic Radion aloitus Helsingissä 1992.
Radiotoimiluvat tulivat hakuun keväällä 1994. Kaikki toimineet radiot hakivat jatkolupaa. Radio Sata oli hankkinut runsaan kolmanneksen omistuksen tamperelaisesta Radio 957:sta. Uutena hankkeena oli nuorisoradion saaminen Turkuun. Vastaavanlaista asemaa oli havitellut itselleen Auran Aallot vuotta aiemmin.
Alun perin Sadan omistajien oli tarkoitus saavuttaa kolme toimilupaa Turkuun. Radio Sadan jatkoluvan rinnalle haluttiin klassisen musiikin radio ja nuorisoradio.
Liikenneministeriö yhdisti kaksi nuorisoradiohanketta yhdeksi toukokuussa 1994. Radio Cityn ja Radio Sadan yhteisyritys Helsingin Radioviestintä Oy haki lupaa erikoisradiolle useille paikkakunnille. Samaan aikaan Radio Sata luopui osakkuudestaan Classic Radiossa. Valtioneuvosto myönsi uudet toimiluvat toukokuussa 1994. Classic Radiosta tuli Suomen ensimmäinen erikoisradio Classic FM. Asema laajeni Turkuun syksyllä 1994. Toinen uusista erikoisradioista, nuorisoradio, oli Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun toimiluvan saanut yhtiö, jossa Radio Sata oli osakkaana. Asema pääsi ääneen maaliskuussa 1995 nimellä Kiss FM.

Dollarinkahinaa

Suomessa tehtiin suuria viestintäpoliittisia linjauksia 1990-luvun puolivälissä. Valtakunnallisen mainosradion taajuuksia havitteli itselleen muun muassa MTV-konserni, jolla oli tarkoituksena hakea yhteistyökumppaneita lehdistöstä ja paikallisradioista.
Radio Sata oli mukana neuvotteluissa valtakunnallisesta toimiluvasta yhdessä MTV:n kanssa, mutta hanke jäi neuvotteluasteelle. Koko mainosradiohanke siirtyi parilla vuodella eteenpäin.
Sadan toimilupayhtiön Pro Radio Oy:n taustalla kuohui melkoisesti syyskuussa 1994, kun monikansallinen SBS suunnitteli ostavansa yhtiön itselleen. Radio Sadan omistajat tekivät esisopimuksen paikallisradioyhtiön koko osakekannan myymisestä luxemburgilaiselle SBS:lle. SBS:n yhtenä omistajana oli amerikkalainen mediayhtiö ABC, joten dollarinkuvat vilisivät turkulaisradion omistajien silmissä.
Radio Sata oli noussut suosituksi ja kannattavaksi radioksi, joka voitiin myydä hyvään hintaan ulkomaiselle toimijalle. Valtioneuvosto hyväksyi lopulta kaupan, josta tuli maassamme ennakkotapaus. Aiemmin kokonaista radioasemaa ei oltu myyty ulkomaiselle omistajalle. SBS osti koko Pro Radion osakekannan, osan Radio 957:sta sekä osan vasta perusteilla olleesta Kiss FM:stä. Radio Sadan toimitusjohtaja Leena Ryynänen nimettiin myöhemmin SBS:n suomalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajaksi. Vähitellen SBS haali omistukseensa muitakin asemia. Radio City ja oululainen Radio Mega olivat osa mammuttiyhtiön Suomen-valloitusta.
Markku Heikkilä jatkoi Radio Sadan päätoimittajana, mutta siirtyi sittemmin erikoistoimittajaksi ja vapaaksi yrittäjäksi.

Ketjutus etenee

Laadukkaista paikallisuutisistaan tunnettu Radio Sata oli omistajanvaihdoksesta huolimatta säilyttänyt linjansa turkulaisena viestimenä. Kuuntelijaluvut olivat huipussaan pääkohderyhmässä 25-50-vuotiaat. Edessä oli muutto uusiin toimitiloihin Turun kauppatorin varrella. Samalla lähetysjärjestelmää uusittiin ja toivemusiikki-jukeboksista luovuttiin. Juonnettua ohjelmaa lähetettiin yhä 12 tuntia päivässä ja muutama tunti viikonlopussa. Henkilökunnan määrä ei aluksi muuttunut, mutta vähitellen toimitusväkeä vähennettiin. Samanlainen kehitys oli muissakin radiossa. Uutuutena oli uusi lähetysantenni Turun Topinojalla. Käyttöön tuli lopulta 1000 watin lähetin, joka paransi Radio Sadan kuuluvuutta merkittävästi.
Uusi tekniikka ja väljentyneet lupaehdot mahdollistivat laajemmat yhteislähetykset kuin vielä 1990-luvun alussa. Tamperelainen Radio 957 alkoi noudattaa samaa soittolistaa kuin Radio Sata ja muutenkin asemien äänimaisema alkoi yhtenäistyä. Musiikkilinjaa tarkennettiin entisestään ja musiikkitutkimukseen panostettiin. Ison omistajan suomat resurssit käytettiin hyväksi.
Uusi valtakunnallinen mainosradio, Radio Nova, aloitti toimintansa toukokuussa 1997. Radio Sadan ohjelmisto oli varsin samantyyppinen kuin uuden tulokkaan. Myös Auran Aallot kohotti profiiliaan 1990-luvun alun laihojen vuosien jälkeen. Nova meni kuuntelijatutkimuksissa menojaan vanavedessään Kiss FM. Sadan osuus paikallisten kanavien kuuntelijamääristä oli suurin vuonna 1997.

Lähettimiä maakuntaan

Radio Sata oli tunnettu koko toimintansa ajan nimenomaan Turun seudun paikallisradiona. Keväällä 1999 valtioneuvosto kuitenkin jakoi runsaasti uusia taajuuksia myös Varsinais-Suomeen. Radio Sata pääsi ääneen Uudessakaupungissa, Loimaalla ja Salossa, joihin avattiin uudet alilähettimet heinäkuussa 1999. Pari vuotta myöhemmin kuuluvuusalue laajeni Mynämäelle, jonne asennettiin aseman viimeisin alilähetin. Kaikkien lähettimien kautta kuultiin samaa ohjelmaa kuin päätaajuudella 100,1 MHz.
Vuodet 1999-2001 toivat Turkuun useita uusia radiokanavia. SBS Finland hankki omistukseensa paikallisradioita eri puolilla Suomea ja perusti uusiakin kanavia. Radio Sadan toimitiloissa aloitti toimintansa uusi turkulainen paikallisradio kesällä 2000. Varsinaiset ohjelmalähetyksensä lokakuussa 2000 aloittanut Iskelmäradio pyrki lisäämään SBS:n mainostuloja Turussa keskittymällä osittain samaan kohderyhmään kuin Radio Sata. Sadan musiikkilinja poikkesi kuitenkin merkittävästi uuden sisaraseman soittolistasta, joten kilpailu oli näennäistä. Iskelmäradio muutti ahtaiksi käyneistä Radio Sadan tiloista Tampereelle syksyllä 2001 ja ketjuuntui puolivaltakunnalliseksi.
Elokuussa 2000 koettiin ikävä takaisku turkulaisessa radiotoiminnassa, kun Topinojan radiomaston laitekoppi syttyi palamaan oikosulun seurauksena. Kaikkien mastoa käyttäneiden radioiden lähettimet tuhoutuivat ja varaosia jouduttiin haalimaan kovassa kiireessä. Radio Sata oli vaiti muutaman tunnin, kunnes Rymättylässä toiminut Iskelmäradion lähetin keskeytti koelähetyksensä ja välitti Radio Sadan ohjelmaa taajuudella 105,5 MHz. Samana iltana Iskelmäradion lähetin siirrettiin väliaikaisesti Topinojan radiomastolle ja viritettiin Sadan omalle taajuudelle.

Toimituksia yhteen

Jo aiemmin SBS:n omistukseen päätynyt Radio 957 valjastettiin yhtiön radioasemien keskuspaikaksi. Turussa tämä tiesi toimituskunnan pienentämistä. SBS pyrki siirtämään radio-osaajia yhtiön sisällä uusiin tehtäviin. Osalle toimituksesta ei silti löytynyt töitä, joten väkeä vähennettiin irtisanomisin. Toisaalta paikallista myyntiä tehostettiin Turussa, jossa samoissa tiloissa kaupiteltiin mainosaikaa sekä Radio Sataan että Iskelmä-ketjuun.
Vuoden 2002 alussa Radio Sadan musiikkilinja koki muutoksen. Asemasta tuli ”pop- ja rock-klassikkoja” soittava soittorasia. Samalla suuri osa juonnetun lähetyksen tuottamisesta siirrettiin Tampereelle. Saman juontajan ääntä voitiin kuulla SBS:n kaupunkiradioissa Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa sekä yhteistyöradiossa Raumalla. Vain Radio Sadan aamulähetys sekä uutiset jäivät Turussa toimitetuiksi. Mainonta oli paikallista, mutta muuten musiikki juontoineen tuli SBS:n keskustoimituksesta.
Keväällä 2003 Uudenkaupungin ja Loimaan lähettimet valjastettiin Iskelmän paikallislähettimiksi. Radio Sata jatkoi kolmella taajuudella, Turussa 100,1 MHz, Salossa 105,2 MHz ja Mynämäessä 96,2 MHz.
Tammikuussa 2004 Radio Sadan paikallinen aamulähetys loppui ja tilalle tuli SBS Finlandin Tampereella tuottama ”puolivaltakunnallinen” aamushow. Mainonta ja uutiset jäivät Turussa toimitetuiksi. Myös Radio Sadan entisen päätoimittajan uutispakinasarja Uutissi Turust jatkui entiseen tapaan. Asema muutti uusiin tiloihin Aurajoen rannalle tammikuussa 2004. Helmikuun alussa Salon taajuus 105,2 MHz alkoi välittää SBS Iskelmän ohjelmaa.
Radio Sadan tavaramerkki, taajuus 100,1 MHz, jouduttiin vaihtamaan taajuuteen 105,5 MHz elokuun viimeisenä päivänä 2004. Samalla SBS:n Iskelmä siirtyi Radio Sadan vanhalle taajuudella 100,1 MHz. Syynä asemien taajuuksien keskinäiseen vaihtoon oli liikenne- ja viestintäministeriön muistutus toimilupaehdoista. Radio Sadan alilähettimet eivät voineet luvan mukaan lähettää muuta kuin taajuudella 100,1 MHz lähetettävää ohjelmaa. Salon taajuuden muuttaminen keväällä 2004 välittämään Iskelmää eli käytännössä samaa ohjelmaa kuin taajuudella 105,5 MHz herätti ministeriön tulkitsemaan lupaehtoja. Sadan siirryttyä taajuudelle 105,5 MHz alkoi Mynämäen lähetin taajuudella 96,2 MHz välittää Iskelmä Turun ohjelmaa.

Takaisin Saloon

Toimiluvat vuosille 2007-2011 myönnettiin valtioneuvoston istunnossa 31.5.2006. SBS sai luvat lähes kaikille hakemilleen asemille, vain Radio City jäi ilman jatkolupaa. MTV Median omistama Sävelradio koki saman kohtalon: jatkolupaa ei irronnut. Kahden lopetettaneen radion taajuuksille tulivat SanomaWSOY:n pyörittämät Radio Aalto ja Radio Rock.
Paikallisradioasteikolla uudet luvat eivät merkinneet suuria muutoksia radioiden kuuluvuuteen. Radio Sata teki paluun Salon seudulle taajuudella 105,2 MHz tammikuussa 2007. Turun taajuus 105,5 MHz jatkoi normaalisti.
Radio Sadan ohjelmasisältö koki muutoksia marraskuussa 2006. Pop- ja rock-klassikoita soittanut Sata vaihtoi astetta rankempaan musiikkiin. Muiden SBS:n kaupunkiradoiden eli Radio 957:n, Radio Jyväskylän ja Radio Megan tavoin Radio Sata alkoi soittaa rockia.
Musiikkilinjan muuttumisen ohella Radio Sadan paikallisuus lisääntyi. Turun toimitus alkoi tuottaa juonnettua ohjelmaa arkisin kello 6-18 ja viikonloppuisin. Illat ja viikonlopun iltapäivät jäivät SBS:n toimituksessa Tampereella tuotetuiksi. Myös uutiset tuotettiin paikallisesti.

Radiotoiminnan koko kuva

Radio Sadan alku oli helpompi kuin kaupungin vanhimman paikallisradion Auran Aaltojen. Toimitus oli kokenutta, kuuntelijat tunsivat käsitteen paikallisradio, mainostajat tiesivät mitä oli odotettavissa ja kilpailutilanne oli suotuisa uudelle tulokkaalle.
Radio Sata oli aloittaessaan idearikas radio, josta huokui yrittämisen vapaus. Asema nojasi vahvoihin persooniin, kuten nykyisetkin suosikkiradiot. Radio oli omalta osaltaan myös tienraivaaja tekniikan hankinnassa, sillä olihan yksi omistajista alan konsulttina perustanut useita radioita Suomeen. Ohjelmavirta- ja kohderyhmäajattelu olivat uusia käsitteitä, joita Radio Sata toteutti ensimmäisten joukossa. Radio Sata oli myös ensimmäinen, joka siirtyi kokonaan ulkomaiseen omistukseen.

Radio Sadan sloganeita:

”Kuuntele! Radiosta Sataa!”
”Sata lasissa”
”Hyvä meininki”
”Olen turkulainen”
”Yksi radio, yksi taajuus, 100.1”
”Turun parasta musiikkia”
”Pop- ja rock-klassikot”
”Turun parasta rockia”

Taajuudet:

Turku 105,5 MHz (31.8.2004 -).
Turku 100,1 MHz (2.9.1989-31.8.2004), Uusikaupunki 97,5 MHz (heinäkuu 1999 – kevät 2003), Salo (aiemmin Halikko) 105,2 MHz (heinäkuu 1999 – helmikuu 2004, uudelleen tammikuusta 2007 alkaen), Loimaa 106,8 MHz (heinäkuu 1999 – kevät 2003), Mynämäki 96,2 MHz (toukokuu 2002-31.8.2004).

Sivut: 1 2