Valtioneuvosto vihelsi radioiden toimilupakierroksen käyntiin

kirjoittanut

kategoriassa
Kaupallisten radioiden toimiluvat asetettiin haettaviksi maanantaina. Valtioneuvosto päättänee uusista luvansaajista kevään aikana.

Kaupallisten radioiden toimiluvat asetettiin haettaviksi maanantaina. Valtioneuvosto päättänee uusista luvansaajista kevään aikana.

Valtioneuvosto julisti kaupallisten radioiden toimiluvat haettaviksi maanantaina 16. tammikuuta. Uudet keväällä myönnettävät toimiluvat ovat näillä näkymin voimassa viisi vuotta vuoden 2007 alusta alkaen. Kaikkien toiminnassa olevien yksityisten radioiden toimiluvat päättyvät kuluvan vuoden lopussa.
Uudet luvat asetetaan haettaviksi aiemmin julkaistun taajuuskäyttösuunnitelman mukaan. Viestintäviraston laatiman ja valtioneuvoston hyväksymän taajuussuunnitelman perusteella Suomeen on tulossa yksi valtakunnallinen ja viisi osavaltakunnallista taajuuskokonaisuutta sekä alueellisia ja paikallisia taajuuksia. Valtioneuvosto voi toimilupien käsittelyn yhteydessä vielä muotoilla taajuuskäyttösuunnitelmaa, mutta kokonaisuudessaan suunnitelma on lupakierroksen peruspilari.

Ketjutukselle loppu

Uusissa luvissa pyritään erottelemaan valtakunnallinen ja osavaltakunnallinen radiotoiminta alueellisesta ja paikallisesta toiminnasta. Ideana on siis yhden signaalin periaate, jossa sama ohjelma jaetaan kuuntelijoille samanaikaisesti kaikkien lähetysverkon lähettimien kautta. Tavoittamamme liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Elina Normo kertoo, että valtioneuvosto saattaa selvittää mahdollisia poikkeamia yhden signaalin periaatteeseen tarpeen mukaan.
– Mikäli jokin valtakunnallista lupaa hakeva asema haluaa esimerkiksi lähettää paikallisen jumalanpalveluksen valtakunnallisesta ohjelmasta erillisenä, valtioneuvoston selvitettäväksi tulee sallitaanko tällainen, Normo kuvailee esimerkkiä valtakunnallisen aseman paikallisohjelmatarpeesta. Sen sijaan nykymallin mukainen paikallisradioiden ketjutus loppuu uusien lupien myötä.
Muutenkin toimilupaa hakevien asemien on selvitettävä varsin seikkaperäisesti omat tarpeensa sekä tulevat ohjelmistosuunnitelmansa. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota lupia myöntäessään haetun toimialueen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen ohjelmatarjonnan monipuolisuuteen sekä yleisön erityisryhmien tarpeisiin.

Paikallisprosentti vielä avoin

Uusissa toimiluvissa halutaan toteuttaa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kanta paikallisen radiotoiminnan turvaamisesta. Paikallisten ja alueellisten radioiden formaatin lisäksi lupiin on tarkoitus kirjata määräys paikallisohjelman vähimmäismäärästä esimerkiksi prosenttiosuuksina. Normon mukaan mitään periaatepäätöstä prosenttiosuudesta ei ole, vaan tilanne selkeytyy lupakierroksen aikana.
– Radiotoimijoita on kuunneltava lupia myönnettäessä, sillä aina viranomainen ei tiedä mikä on radioille parhaaksi, Normo muotoilee luvanhakijoiden ja viranomaisten vuorovaikutussuhdetta.

Brändit huomioidaan

Myönnettävät taajuudet eivät ole niin sanotusti korvamerkittyjä nykyisille toimijoille, joten paikka paikoin asemien taajuudet saattavat muuttua. Joillekin radioasemille omasta taajuudesta on muodostunut brändi, mutta Normo ei näe tätä ongelmaksi.
– Bränditaajuuksia ei ehdoin tahdoin haluta poistaa. Toisaalta joillekin radioille sopii hyvin taajuuksien vaihtaminen, Normo kertoo.
Toimilupahakemukset on jätettävä liikenne- ja viestintäministeriöön 28. helmikuuta kello 13 mennessä. Ministeriö pyrkii julkaisemaan luvanhakijat pian määräajan umpeuduttua. Normon arvion mukaan valtioneuvosto pyrkii myöntämään toimiluvat kevään aikana, jotta radioille jäisi riittävästi aikaa sopeutua mahdollisiin toiminnassa tapahtuviin muutoksiin.