Mediamonitori luopuu Instagramin ja Facebookin käyttämisestä

kirjoittanut

kategoriassa

Mediamonitori lopettaa Facebookin ja Instagramin käyttämisen julkaisutoiminnassaan tämän viikonlopun aikana. Jatkossa tärkein uutisaiheiden ja tuoreiden aiheiden välityskanava sivuston ulkopuolella on Twitter. Myös YouTube-kanava ja SoundCloud säilyvät, mutta niihin ei lisätä sisältöä. Pääosa uutis- ja ajankohtaissisällöstä on edelleen Mediamonitorin omilla sivuilla.

Perjantaina 13. maaliskuuta Mediamonitorin Instagram-tili oli syystä tai toisesta poistettu. Facebookin omistama Instagram ei tarkemmin ilmoittanut poistamisen syytä, mutta erinäisten viestien perusteella Mediamonitorin tilin kerrottiin rikkoneen palvelun käyttöehtoja.

Viime aikoina on kerrottu Instagramin ja Facebookin muuttuneista käytännöistä, kuten eri harrastajaryhmien sivujen poistamisesta ilman ennakkovaroitusta. Tämä on omalta osaltaan heikentänyt kansalaisten luottamusta amerikkalaisiin somejätteihin. On selvää, että yhtiöt määrittelevät itse sisältövaatimukset, mutta koska niistä ei ole missään tarpeeksi selkeästi kerrottu, on parempi pitäytyä kaukana sellaisista palveluntuottajista.

Aikaisemmin Facebookilla oli isompi merkitys Mediamonitorille, mutta nykyisin Fb-sivu on palvellut hyvin pientä käyttäjäkuntaa. Instagramin uutisarvo on ollut Mediamonitorille näennäinen, koska siellä on julkaistu lähinnä arkistokuvia tai poikkeuksellisesti myös tuoreisiin uutisaiheisiin liittyviä kuvia.

Mediamonitoriin kannattaa ottaa jatkossakin yhteyttä, vaikka kaksi yhteydenottokanavaa suljetaankin. Yhteystiedot ovat info-sivulla, jossa kerrotaan myös sivustossa vaikuttavien henkilöiden nimet.