TV-kanavien velvoitteisiin muutoksia?

kirjoittanut

kategoriassa

LVM-logoHallitus esittää muutosta televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin niin, että televisiokanavavat velvoitettaisiin lisäämään näkö- ja kuulovammaisille tarkoitettuja ääni- ja tekstityspalveluja. Nykyisin vastaavia palveluja on Yleisradiolla eikä kaupallisia ole aikaisemmin velvoitettu palveluja tarjoamaan.

Lakia muutettaisiin siten, että kuulovammaisten palvelemiseksi tietty osa suomen- tai ruotsinkielisistä ohjelmista tulisi tekstittää. Näkövammaisten palveluja parannettaisiin kuvailutulkkauksella tai muuttamalla suomeksi tekstitettyjen ulkomaisten ohjelmien teksti ääneksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä palvelut löytyisivät 50 prosentista kaupallisten kanavien ohjelmia ja lähes kaikista Yleisradion ohjelmista poislukien musiikkiesitykset sekä lasten- ja urheiluohjelmat.

Lakiesityksen mukaan ääni- ja tekstityspalvelujen tuottamisen kustannukset eivät saisi ylittää yhtä prosenttia kaupallisten kanavien liikevaihdosta. Velvoitteen piiriin kuuluvat kanavat on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston asetuksella.

Lakiesitykseen sisältyy muutoksia myös kaapeliyhtiöiden siirtovelvoitteeseen (must carry). Kaapeliyhtiöiden on pakko välittää siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat kanavat. EU-direktiivissä siirtovelvoite on rajattu yleisen edun mukaisiin ohjelmistoihin, joihin on yhdistetty palveluja, joiden avulla näkö- ja kuulovammaiset voivat seurata ohjelmia. Hallitus esittääkin nyt siirtovelvoitteeseen kuuluvien kanavien määrän vähentämistä.

Siirtovelvoitteen piiriin jäisivät edelleen yleisen edun kannalta merkittävät valtakunnalliset televisiokanavat, kuten MTV3 ja Nelonen. Siirto- sekä ääni- ja tekstityspalvelun piirissä olevat kanavat vahvistettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Siirtovelvoite koskisi myös IP-teknologialla toteutettuja kaapelitelevisioverkkoja (IPTV), jos verkko-operaattori tarjoaa kuluttajille päätelaitteen, joka mahdollistaa tv-ohjelmien katselun tavallisella televisiovastaanottimella.

Molempien muutosten ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2011 heinäkuun alusta.

Mediamonitori – LVM