Kilpailuvirasto ei rajoittaisi Ylen toimintaa

kirjoittanut

kategoriassa

YLE-logoYleisradio saisi Kilpailuviraston mielestä kilpailla vapaasti kaupallisten tahojen kanssa. Kilpailuvirasto ilmoitti kannastaan liikenne- ja viestintäministeriölle kommentoidessaan Ylen rahoitusta pohtineen kansanedustaja Mika Lintilän työryhmän ehdotusta.

Kilpailuviraston mielestä julkista palvelua ei pidä sulkea pois markkinoilta pelkästään siksi, että yksityiset yhtiöt  tuottavat samoja palveluita. Kilpailuvirasto ei katso tarpeelliseksi rajata Ylen toimintakenttää niin, ettei yhtiö voisi toimia myös markkinoilla, joilla kaupalliset tahot toimivat. Esimerkkinä tästä virasto mainitsee viihdesarjat.

Lausunnossa tähdennetään myös tarvetta määrittää tarkemmin, mitä julkiseen palveluun kuuluu sisältyä, ja mitkä YLEn ydintehtävät ovat julkisen palvelun tarjoamisessa. Epäselvä määrittely saattaa Kilpailuviraston mukaan johtaa epäilyihin kilpailun rajoittamisesta.

Ylen toimintaa tulisi Kilpailuviraston mukaan valvoa jokin Ylestä riippumaton taho joka toimisi esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä.

Kilpailuvirasto ei puolla Ylen rahoitusta miettineen työryhmän ehdotusta televisiomaksun korvaavasta mediamaksusta. Virasto esittää, että Ylen toiminta rahoitettaisiin valtion budjetista.

Mediamonitori – YLE