Radion pelinappulat uusjakoon

kirjoittanut

kategoriassa

LVM-logoRadio elää Suomessa monella lailla murroksen aikaa. Yksityisten radioiden toimilupakausi päättyy ensi vuonna, ja uudet jakelutiet tuovat radioille haasteen pysyä kehityksessä mukana. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen, millä perusteilla luvat myönnettäisiin, ja millä keinoilla radioalaa voitaisiin kehittää.

Selvitysmiehenä toimiva Markus Leikola kertoi työnsä tuloksista liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä lupakierroksen avaustilaisuudessa, jossa myös alan toimijat saivat kommentoida lupakuvioita. Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan Suomessa on vielä tarve jatkaa radiokanavien jakelua normaaleilla taajuuksilla.

– Internet ei ole vielä räjäyttänyt radiomaailmaa. Muutos on ilmassa, totesi Lindén.

Leikola oli samoilla linjoilla.

– Suomen kaupallinen radiosektori saa varsin pienen osan tuloistaan netistä. Nettiradioiden kaupallinen hyödyntäminen on alkutekijöissään, Leikola huomautti.

Leikola kuitenkin lisäsi monimediaulottuvuuden olevan nykyaikaa, ja nettikuuntelun kasvun kiihtyvän koko ajan.

– Internetradio on selvästi tulossa. Analoginen radio säilyy vielä vahvana, mutta missä pisteessä ollaan, kun toimilupakausi on lopussa, varmasti erilaisessa pisteessä, Leikola kommentoi internetin vaikutusta radiomaailmaan.

Todellista valtakunnallista kilpailua

Leikola toi esiin ideoita, joilla Suomen radiokenttä saataisiin vastaamaan tämän aikakauden tarpeita. Yksi on toimilupien kesto, jota hänen mukaansa pitää miettiä tarkkaan. Yhtenä tärkeänä seikkana hän piti vahvan valtakunnallisen tarjonnan luomista. Leikola näkee tarpeen useammalle tehokkaalle valtakunnalliselle, kilpailua lisäävälle verkolle. Se on Leikolan mukaan mahdollista suunnittelemalla taajuuskokonaisuudet uusiksi ja käyttämällä ne tehokkaasti.

– Sillä miten taajuudet jaetaan ja niputetaan, voidaan vaikuttaa markkinakasvuun, Leikola sanoi. Hänen mielestään pitäisi selvittää, olisiko mahdollista ensin käydä läpi mitä eri hakijat haluavat ja vasta sitten tehdä päätöksiä.

Hänen mielestään 80-95 %:n kuuluuvuuspeitto voisi riittää valtakunnalliseen toimintaan sen mukaan, kuinka laajan kuuluvuuden radiokanava mielestään tarvitsee. Myös eri musiikkityyleihin keskittyvien erikoiskanavien määrä tulisi Leikolan selvityksen mukaan miettiä uudelleen tämänhetkisten tarpeiden mukaan.

Pelinappulat

Kilpajuoksu uusista kaupallisten radioiden toimiluvista kiihtyy kevään aikana. Radioalan pelinappuloita mietittiin viime perjantaina liikenne- ja viestintäministeriössä, jossa alan toimijat saivat esittää näkemyksiään radion tulevaisuudesta (Kuva: Tero Toivonen).

Radiotoimijat ilmaisivat tilaisuudessa huolensa paikallisradioiden jatkumisesta, mikäli tavoite uusista suurtehonipuista toteutuu. Radiot haluaisivat lievennystä toimilupaehtoihin, jotka jotkut toimijoista kokevat liian tiukoiksi. Toiveissa on myös, että tämänhetkiset teknisten radiolupien taajuudet käytettäisiin tehokkaasti myöntämällä niitä järjestöradioille ja kaupallisille toimijoille. Toimilupien kesto puhutti, ja monet toivoivat toimilupakauden olevan nykyistä pidempi, esimerkiksi 7 vuotta.

Uudet luvat jo tänä vuonna?

Viestintäministeri Suvi Lindén tiivisti lopuksi seikat, jotka tulivat tärkeimpinä asioina esille, ja jotka tullaan huomioimaan toimilupatyötä jatkettaessa. Tärkeimpänä on selvitysmies Markus Leikolan esitys taajuuksien uusjaosta, joka sai toimijoiden keskuudessa enimmäkseen kannatusta. Toimilupaehdot ja toimilupakauden pituus tuli myös esille. Niin ikään keskustelua herätti paikallisradiotoiminnan tulevaisuus ja toimilupien siirtäminen muille toimijoille.

Kaupallisten radioiden luvat ovat voimassa ensi vuoden loppuun. Uusista toimiluvista on määrä päättää nykyhallituksen virkakauden aikana.