Twitter

Kuukauden kuva

Menneisyyden radioasema. Turun keskiaaltoasema palveli vuodesta 1939 vuoteen 1987. Kuva vuodelta 1995. (Martti Waldenin kokoelmat).